Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web i el domini giroemp.com pertanyen a INSTAL·LACIONS GIROEMP, S.L.

INSTAL·LACIONS GIROEMP, S.L. té el domicili a Carrer Riell 12, Nau A · 17133 SERRA de DARÓ (Girona), telèfon +34 972 759 546, correu electrònic giroemp@giroemp.com i CIF B17428491.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, els logotips, textos, o altres elements, així com la seva estructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de INSTAL·LACIONS GIROEMP, S.L. o de terceres persones amb qui INSTAL·LACIONS GIROEMP, S.L. n’ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. INSTAL·LACIONS GIROEMP, S.L. difon tota aquesta informació a través de la pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. INSTAL·LACIONS GIROEMP, S.L. adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de INSTAL·LACIONS GIROEMP, S.L.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. INSTAL·LACIONS GIROEMP, S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar als seus continguts. Les referències que es presenten a giroemp.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la pàgina web fins la confirmació de l’acceptació d’un contracte. INSTAL·LACIONS GIROEMP, S.L. no podrà ser considerada responsable de cap dany que es derivi de la utilització d’aquesta pàgina web, ni de cap acció realitzada en base la informació que s’hi facilita.

INSTAL·LACIONS GIROEMP, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol tipus d’informació continguda en altres pàgines web a les que s’hi accedeixi mitjançant enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és la d’informar sobre la existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat en aquesta pàgina web d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les pàgines web de destí. INSTAL·LACIONS GIROEMP, S.L. no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per INSTAL·LACIONS GIROEMP, S.L.

Protecció de dades

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a la Directiva 95/46/EC del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de dades de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les dades que ens faciliti mitjançant els formularis de contacte d’aquesta pàgina web o a partir de correus electrònics, únicament seran utilitzades per a respondre la seva sol·licitud d’informació. Només s’incorporarien a un fitxer en cas que s’establís una relació comercial entre vostè i INSTAL·LACIONS GIROEMP, S.L. Si desitja rebre informació sobre les nostres ofertes o novetats i es registra a la nostra Newsletter, les seves dades s’incorporaran al fitxer Newsletter, creat per INSTAL·LACIONS GIROEMP, S.L. per aquesta finalitat. En cap cas seran cedides a terceres persones.

En omplir els formularis d’aquest lloc web, entenem que ens autoritza a portar a terme el tractament que s’indica en cada cas.

Tanmateix, l’informem que vostè por exercitar en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al domicili social de la mercantil indicat anteriorment o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça giroemp@giroemp.com.

Totes les creacions de software de giroemp.com són propietat exclusiva de INSTAL·LACIONS GIROEMP, S.L. Tots els arxius inclosos a la web (imatges, logotips, textos…) estan protegits pel dret d’autor i són propietat exclusiva dels respectius autors. El contingut d’aquesta web és propietat de INSTAL·LACIONS GIROEMP, S.L. i no podrà ser reproduït o fer-ne ús sense el consentiment de l’empresa.

Autorització per enllaçar amb giroemp.com

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra de direccions de l’explorador, la direcció real a la qual s’accedeix. Els enllaços podran efectuar-se utilitzant la direcció, el nom de l’empresa o/i altres paraules claus.